SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Graderingsinformation

Varje termin avslutas med en gradering där man inför en examinator får visa prov på såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Baserat på ens teoretiska kunskaper och behärskning av tekniker erhålles olika grader (kup el. Dan). Beroende på vilken grad man har, innehas bälten av olika färger till den dräkt (Do-bok) man traditionellt bär vid ett träningspass.
Föreningens Graderingsinstruktör är Master Peter Logozar VII Dan (7 Gradens svart bälte).
Taekwon-dos historia

Taekwon-Do grundades och namngavs av general Choi Hong Hi 11:e april 1955.
International Taekwon-Do Federation (ITF) grundades 1966 av general Choi Hong Hi.
TKD har utvecklats från Karate, Kung-Fu och gamla koreanska stridskonster som Dang-Soo och Taekyon.


Skillnaden mellan TKD och andra kampstilar är:

1. Namn (Taekwon-Do ITF – Karate)
2. Terminologin (Orden vi använder är Koreanska tillskillnad från tex Japanska)
3. Tekniker (Olika sorters sparkar och slag)
4. Metoder (Olika metoder under inlärning och utförande.)
5. Filosofi (Olika sätt att se på omvärlden)

Taekwon-do´s ed är:

1. Jag skall följa Taekwon-Do´s regler
2. Jag skall respektera instruktör och senioreleverna
3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do
4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa
5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwon-do´s mål är:

1. Artighet
2. Ärlighet
3. Uthållighet
4. Självkontroll
5. Okuvlig anda (Att aldrig ge upp)

Regler i dojangen (Träningslokalen)

1. Vid inträdet i dojangen ska man buga vid dörren.
2. Buga för instruktören på lämpligt avstånd.
3. Buga för instruktören vid uppställning före träningens början.
4. Buga för träningspartner.
5. Läs eden före träningen.
6. Buga för flaggan och instruktören vid uppställningen innan träningens slut.Uppträdande i dojangen(träningslokalen):

1. Rökning förbjuden.
2. Alkohol, läskedrycker, mat etc. är ej tillåten.
3. Avstå från meningslöst prat.
4. Det är ej tillåtet att bära skor.
5. Ingen är tillåten att undervisa utan instruktörens tillstånd. 
6. Vårda din hygien. 
7. Vårdat språk.
8. Vi tränar med varandra aldrig mot varandra. 

Gibon yousup (Grundträning) utvecklar:

1. Exakthet
2. Tålamod
3. Lär ut metoden, principen och meningen.

Matsogi (Sparring) utvecklar:

1. Mod (Att möta sin motståndare)
2. Vakenhet (Hitta motståndarens svagheter)
3. Precision (Teknikerna träffar i motståndarens luckor/svagheter)
4. Flexibilitet (Tempoväxling & rörlighet)
5. Självkontroll (Ha kontroll på teknikerna)
6. Ödmjukhet (Visa respekt för våra medmänniskor)

Tul (Mönster) är grundläggande försvars- och attacktekniker som utförs i en logisk och bestämd ordning och utvecklar:

1. Vighet
2. Balans
3. Grace (Skönhet i teknikerna)
4. Koordination (Hjärnans samspel med kroppen)

Bältessystem

Det finns 10 gup (grader) inom färgbälten och 9 DAN inom svarta bältet.

Ordningen för gup är:

Vit 10 gup
Vit/Gul 9 gup
Gul 8 gup
Gul/Grön 7 gup
Grön 6 gup
Grön/Blå 5 gup
Blå 4 gup
Blå/Röd 3 gup
Röd 2 gup
Röd/Svart 1 gup

Det svarta bältet är indelat i fyra kategorier:

1 – 3 DAN är Boosabum (Biträdande instruktör)
4 – 6 DAN är Sabum (Instruktör)
7 – 8 DAN är Sahyon (Master)
9 DAN är Saseong (Grand Master)

Förklaring till bältesfärger ITF (International Taekwon-do Federation)

Vit - Symboliserar oskyldighet/okunnighet precis som nybörjaren utan tidigare kunskaper i TKD.
Gul – Symboliserar jorden från vilken en planta gror, medan grunden för TKD läggs.
Grön – Symboliserar att plantan växer allt eftersom kunskaperna i TKD ökar.
Blå – Symboliserar himlen som plantan når i sin mognad när TKD-träningen fortsätter.
Röd – Symboliserar fara samtidigt som det varnar motståndaren.
Svart – Motsatsen till vitt, symboliserar mognaden och kunskaperna man fått inom TKD. Visar också på utövarens oräddhet inför mörker och fara.

Det är absolut förbjudet att missbruka TKD. Som missbruk räknas allt utom nödvändigt självförsvar.

Kriterier för att få gradera sig

Förutsättningar för att få anmäla sig till gradering:
Aspiranten uppfyller samtliga kriterier i det nationella graderingsreglementet.
Aspiranten har minst ca 75% närvaro på de ordinarie träningspassen (1tillfälle per vecka för kids, 2 tillfällen per vecka för barn/vuxna). Observera att specialpass som tävlingsträning, själv träning etc är extra träningstillfällen och ej räknas in i de ordinarie passen.

Villkor för gradering till graden 2 Kup och högre: Inneha giltig domarbehörighet Nivå 2 samt dömt/tävlat/coachat vid minst ett tillfälle senaste terminen

Villkor för gradering till graden 1 Kup och högre: Inneha giltig domarbehörighet Nivå 2 samt dömt/tävlat/coachat vid minst ett tillfälle senaste terminen

För testgraderingar gäller:

Testgraderingar har införts för att ge aspiranten möjlighet att stegvis lära sig samtliga moment för nästa nivå och därmed förbereda sig på ett bra sätt under en längre tid.
Testgraderingar är gratis.
Testgradering medför ej certifikat, markering på bälte eller signering i TKD-pass.
Alla delmoment från den ”riktiga” graderingen kan ingå i testgraderingen. Vilka moment som efterfrågas vid respektive testgradering avgörs vid respektive tillfälle av graderingsinstruktören. Även kross kan ingå men då endast enstaka tekniker.

För tul-momentet gäller följande:

Från 1 Kup till I Dan: Minsta aktiva träningstid med graden 1 Kup: 1år. 
En testgradering skall göras under detta år då följande Tul skall visas: Enligt nationella graderingsreglementet.

Från I Dan till II Dan: Minsta aktiva träningstid med graden I Dan: 1,5år. Två testgraderingar skall göras under denna tid.
Vid den första skall Kwang-Gae Tul visas och vid den andra skall Kwang-Gae visar och vid den tredje ska alla Tul visas.

Från II Dan till III Dan: Minsta aktiva träningstid med graden II Dan: 2år. Tre testgraderingar skall göras under denna tid. Vid den första skall Eui-Am Tul visas, vid den andra skall Choong-Jang Tul visas och vid den tredje skall Juche Tul visas och under perioden måste delgraderingar genomföras hos ITFs TGK i Sverige och om man är godkänd så kommer man att få gradera sig på en Riksgradering som genomför 2 ggr/ år. (För gradering till III Dan eller högre kontakta instruktören)

Över III Dan: Enligt nationella graderingsreglementet.
Aspirant som vill vänta längre tid med nästkommande gradering än minsta aktiva träningstid kan göra detta. Dock skall aspiranten börja testgradera i tid så att samtliga tillfällen (se ovan) hinner genomföras före den ”riktiga” graderingen.