SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

General Choi Hong Hi
Historien för Taekwon-Do är otvivelaktigt ihopkopplad med Gen. Choi Hong Hi som ägnade hela sitt liv åt att introducera denna kampkonst världen över. Här nedan kan man i väldigt korta drag följa hans liv och Taekwon-Do födelse.

- Choi föddes den 9 november 1918 i Hae Dae i nuvarande Nord Korea.

- År 1930 blev den då tolvårige Choi suspenderad från sin skola för deltagande i antijapanska demonstrationer (från 1905 styrdes Korea av japanska myndigheter och från 1910 blev de direkt ockuperade av den japanska militärmakten). Från den tiden fortsatte Choi Hong Hi sin vidare utbildning hos en privat lärare, Han Il Dong, som även var expert på Tae Kyon, en traditionell koreansk kampkonst som var officiellt förbjuden av ockupationsmakten.

- 1937 åkte Choi till Japan för att studera. Fortfarande var han mycket engagerad i kampkonstträning, vilken stärkte och förbättrade hans dåliga hälsa som varit svag redan från födseln.

- Den 7 december 1941 började Japan sitt deltagande i II:a Världskriget och i och med detta startade en allmän mobilisering av alla unga män till armén, bl.a. även den unge Choi Hong Hi. Efter  militär utbildning till löjtnant skickades han till Pyongyang i Korea där han p.g.a. sin verksamhet inom den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen blev dömd till fängelse. För att behålla sin fysiska kondition, fortsatte han sin träning i fängelsecellen. Efter en tid i fängelset började många av hans fängelsekamrater och även en del av vakterna praktisera träningen. Det var då Choi Hong Hi började fundera över grunderna till en ny kampkonst.

- 1945, i samband med krigets slutskede, blev Choi Hong Hi befriad från fängelset och i samma tid blev han en av de officerare som började bygga upp en ny självständig koreansk armé, i vilken han gjorde en snabb och lysande karriär.

- 1948 blev han, redan som överste, utsedd till huvudinstruktör för självförsvarsträning i den amerikanska militärpolisskolan. Kort därefter reste Choi Hong Hi till USA för att studera på en militärhögskola.

- 1954 startade Choi tillsammans med en av sina medarbetare, Nam Tae Hi, systematiseringen av tekniker, träningsmetoder samt moraliska och filosofiska principer i sin kampkonstskola som hette Oh Do Kwan.

- 1955 använde man för första gången officiellt namnet TAEKWON-DO. Genom många uppvisningar i Korea och i världen började man introducera den nya kampkonsten.

- 1959 blev Choi Hong Hi utsedd till ordförande i det Koreanska Taekwon-Do Förbundet samt till vice befälhavare för II:a Armén Tae Gu. Tillsammans med sina bästa elever gjorde han en mängd av Taekwon-Do uppvisningar i många av de asiatiska länderna. Taekwon-Do teknikerna blev snabbt uppskattade för sin effektivitet.

- 1963 presenterades Taekwon-Do på en uppvisning i huvudkvarteret för FN (Förenta Nationerna) i New York, USA, med stora applåder och allmän uppskattning som följd.

- Den 22 mars 1966 grundades det Internationella Taekwon-Do Förbundet (ITF) med sitt huvudkvarter i Seoul, Korea.

- 1967-2002 var en tid för Choi Hong Hi med oavbrutna resor och uppvisningar för spridningen av Taekwon-Do i världen.

- Gen. Choi har under sitt liv besökt över 130 länder för att sprida Taekwon-Do. 
Källa: Taekwon-Do Grundteknik och teori av Master Swavek Dydiszko
Taekwon-Dons historia
ITF Taekwon-Do skiljer sig också markant från andra kampkonster. På grund av att teori, terminologi, teknik, systematik, metodik, principer, kombinationer av övningar och ideologiska grundsatser har utvecklats, systematiserats och namngivits av General Choi Hong Hi vore det fel att betrakta någon annan form, som använder händer och fötter i självförsvarssyfte, för Taekwon-Do.

När Korea år 1945 befriades från den 36 år långa japanska ockupationen hamnade General Choi Hong Hi på rätt position bland de personer som fick i uppdrag att bygga upp nya militära styrkor i Korea.

"Det förflutna har inom mig byggt upp en mening att skapa och det framtida gav mig kraft att introducera Taekwon-Do i hela den koreanska armén, trots mycket stor opposition." 
(Gen. Choi Hong Hi)

Taekwon-Do blev inom kort mycket populär även i andra delar av världen.
 Den 11 april 1955 användes namnet Taekwon-Do officiellt för första gången och det är det datumet som man tagit för grundandet av dagens Taekwon-Do.
22 mars 1966 grundades Internationella Taekwon-Do förbundet (ITF).
 Vad säger grundaren själv om Taekwon-Dos ursprung?

"Den andliga delen av Taekwon-Do kommer ursprungligen från traditionella etiska principer som gäller i Orienten samt en stor del från min egen filosofi. Trots att jag personligen inte kan skryta med en stor kroppsbyggnad är jag stolt över mitt liv som alltid formats enligt mina moraliska principer.
Jag försökte alltid kämpa på rättvisans sida och gjorde det utan fruktan. Jag tror att det var möjligt tack vare min stora fysiska och psykiska kraft som i sin tur kommer från Taekwon-Do träning. Den fysiska delen av Taekwon-Do bygger på vetenskapliga system och då särskilt på Newtons fysiska principer som säger oss hur man skapar den maximala kraften. Jag hade även en viss användning av militära attack- och försvarsnormer vid skapandet av dagens Taekwon-Do."
(Gen. Choi Hong Hi) 

Källa: Taekwon-Do Grundteknik och Teori av master Swavek Dydiszko
Vad är Taekwon-Do ?

I en fri översättning betyder namnet Taekwon-Do:


TAE -

Hopp/flygning för sparkar eller häftiga tekniker med fötterna.


KWON -

Slag, förstöring med handen/knytnäven.


DO -

Väg, moral, sätt att leva och agera. Det gäller människans psykiska och moraliska del av livet.

Taekwon-Do är en självförsvarskonst, men har under de senaste åren lyckats bli en sport, med imponerade sportverksamhet som bevis. 

Men hur ska vi kunna definiera Taekwon-Do? Denna fråga ställdes till några aktiva och här är deras svar: 
"Taekwon-Do är en konst att kontrollera sitt sinne genom att först kontrollera sin kropp." 
"Taekwon-Do är en kampkonst som ursprungligen kommer från Korea, där den också utvecklades under 20 århundraden för att genomgå en metamorfos och bli en modern sportgren i internationell utsträckning."   

"Taekwon-Do är en självförsvarskonst som utnyttjar den egna kroppen till attack och försvar."     
 "Taekwon-Do är en fullt originell självförsvarskonst utvecklad av traditionella former och principer i gamla koreanska kampkonster som Tae Kyon och Soo Bak Gi."   
"Taekwon-Do är en kunskap om hur man använder sina egna händer och fötter i en kamp."  
 "Taekwon-Do är ett originellt uppfostringssystem som betraktar universell psykisk och fysisk utveckling i människans liv. Genom en kombination av gamla orientaliska traditioner och den civiliserade europeiska kulturen väcks en hos människan så speciell moralisk kultur som bygger på mycket viktiga humana principer."

Källa: Taekwon-Do Grundteknik och Teori av Master Swavek Dydiszko